Описание

ГУРБЕТЧИЙСКА МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА ЕКО МЕС