Описание

МАКЕДОНСКА НАДЕНИЦА ТИП ТЕЛЕШКА ЕКО МЕС ВАКУУМ