Описание

ХАМБУРГСКИ САЛАМ В ИЗК. ЧЕРВО ПО СЕЛСКИ БРАВО