Описание

ХАМБУРСКИ САЛАМ В ИЗКУСТВеНА ОБВИВКА ЧЕХ